Novaland Hồ Tràm

Novaland Hồ Tràm là dự án hót nhất tại Hồ Tràm của Tập đoàn Novaland hiện đang triển khai với các phân kỳ như, The Tropicana Hồ Tràm, Long Island Hồ Tràm, Wonderland Hồ Tràm, Morito Hồ Tràm, Habana island Hồ Tràm, Bình Châu Onsen, vườn thú Safari Hồ Tràm

Go to Top